28-29 września 2021 r.

Do konferencji pozostało:

Dni
Godzin
Minut
Sekund

Dokonaj bezpłatnej rejestracji na wydarzenie:

Katowice

Smart Factory World

Smart Factory World

Konferencja odpowie na pytania o przygotowanie zasobów firmy produkcyjnej do post-fizycznego świata, gdzie cyfrowa transformacja stanowi - wraz z rozwojem ludzi - szkielet strategii uczącej się, szczupłej organizacji. Usłyszymy jak uniknąć technologicznego feudalizmu, w którym grozi rozwarstwienie między firmami-latarniami a archaicznymi typami organizacji produkcyjnych a dostęp do najnowszych patentów z dziedziny cyfrowej transformacji będą mieli jedynie nieliczni. Dowiemy się jak tworzyć kulturę partycypacji o wysokim morale pracowników, tworzących przez filozofię ciągłego doskonalenia swoiste think-thanki. Usłyszymy czy spowolnienie gospodarcze wymusi na firmach produkcyjnych wzrost innowacyjności i intensywniejsze inwestycje w technologie z dziedziny IIoT, robotyzacji lub chmury, a może będzie to czynnik hamujący nowatorskie projekty i inicjatywy. Zastanowimy się również, jak dzięki nowym systemom klasy ERP zarządzać danymi w dobie ich wykładniczego przyrostu i czy wczorajsze systemy zachowały swoją plastyczność w obliczu potopu informacji.

CZEKAJĄ NA CIEBIE:

DYSKUSJE I ROZMOWY

W trakcie trwania konferencji możesz podyskutować z prelegentami, zadać im pytania, włączyć się do dyskusji panelowych

EKSPERTÓW I PRAKTYKÓW

Wysłuchasz najlepszych w swoich fachu praktyków i ekspertów, wskazujących innowacyjne rozwiązania w produkcji

WIEDZĘ I BENCHMARKING

Poznasz trendy jakie usprawniają i ulepszają produkcję w fabryce, utrzymanie ruchu, logistykę,
nowe technologie oraz zarządzanie kadrami

PRELEGENCI

Sergei Ikovenko

Profesor MIT

Adam Szablewski

Program Manager Pneumatic Systems Faurecia Automotive Polska

Sławomir Kluszczyński

Chief Operating Officer

Lotte Wedel Board Member – Proxy

Krzysztof Sarnecki

President/Konsultant strategiczny
Quest Change Managers

Christoph Roser

Profesor Uniwersytetu Nauk Stosowanych w Karlsruhe
w Niemczech

Janusz Piechociński

Wicepremier, Minister Gospodarki w latach 2012 - 2015, prezes
Izba Przemysłowo-Handlowa Polska-Azja

Justyna Robert-Zalewska

Engineering Senior Manager
Dell Technologies

PROGRAM KONFERENCJI

I DZIEŃ KONFERENCJI

WYKŁADY

9:55-10:00

Rozpoczęcie konferencji

Przemysław Ozga

Redaktor naczelny, Production Manager

9:55-10:00

Effective Innovation Framework as a product lifetime management tool

Sergei Ikovenko

Profesor MIT

The major topic of our conference is Smart Factory of the Future. But what is a Smart Factory? A Smart Factory is a fully digitalized factory model representing a production system, a digital twin for production, which is completely connected to the main Product Lifetime Management (PLM) data repository via sensors, programmable logic controllers (PLC) and other automation devices. In such a smart factory, all the events happening on the shop floor during production are recorded and the relevant ones are pushed back to the PLM system either directly or through the cloud. A smart factory can adapt to schedule and product changes with minimal intervention. It operates with minimum manual intervention and high reliability via automated workflows and synchronized assets.

II DZIEŃ KONFERENCJI

WARSZTATY

prowadzone w języku angielskim

10:00-

Sergei Ikovenko

Profesor MIT

If we are talking about the Smart Factory of the Future, it only means that the existing one is not smart enough, we need it to be smarter. And we need to be innovative in our design – we are thinking about the future and the future will be holding new technologies with new possibilities.


At the same time a factory represents technological and managerial processes designed for a specific product (s) are the product’s reflection. And it is only a part of product lifetime management that includes much more.


Product lifecycle management refers to the handling of a good as it moves through the typical stages of its product life: development and introduction, growth, maturity/stability, and decline. The way the innovative product of the future will be designed so will be the Smart Innovative Factory of the Future.


It looks like Smart Innovative Product and Smart Innovative Factory are intimately connected – the Factory being a reflection of the Product. It turns out that there is a common methodology in the development of both the innovative products and innovative factories (processes). We call it Effective Innovation Framework (EIF)™ that can be applied for the development of both.


It is an effective framework that is well structured at the high hierarchal level as well as at more granular levels when big strategic blocks are furnished with specific tools and practical procedures that makes this framework quite pragmatic.

WORKSHOPS

1. Firstly, it is necessary to decide on what product/process we need to innovate – some companies develop or improve many. It is impossible to embrace all of them at once so we need to decide on what products/technologies we need to innovate with the maximal business impact. Innovation Portfolio Analysis is the tool to be used then. It helps to identify the objects for our innovation efforts.


2. After it is clear “on what horse to bet” it is smart to figure out what parameters and features of the product/technology the customers really need. It is not your mundane Voice of the Customer where customers list whatever comes to their heads, but so called Main Parameters of Value (MPV) – those parameters, features and attributes that really influence the purchasing decision. There are MPVs of which we are aware and there are the latent ones, unknown to the customers, us and our competitors. MPV Discovery procedures are really unique here.


3. Obtaining specific MPVs that need to be improved for our business success, it is important to determine what kind of innovation those MPVs require. Some require breakthrough or disruptive innovation, others – sustaining innovation. It is similar to humans that need specific diets, lifestyle, etc. at different stages of their life. Pragmatic S-curve Analysis will be the tool here. If it is identified where on the S-curve our product/technology is located for a specific MPV, it is possible to choose the best type of innovation for its improvement. In a similar way, if the age of a person is known, we can recommend the most optimal diet, mode of physical activity, etc.


4. Once MPVs and types of innovation for them are clear, the EIF™ prompts definitive tactical steps for implementing those strategic direction. Each step contains engineering and/or market-based tools that are good for a specific strategy.


This Effective Innovation Framework™ has been used by both large corporations as well as startups (for start-ups and mono-product companies Portfolio Analysis is not needed) with quite a success. There will be a workshop as an event in this conference where the participants can learn and practice one of the steps of EIF™ - identifying what kind of innovation the product/technology needs now – breakthrough or sustaining innovation.


The workshop will be structured the following way:


1. A short lecture on how to perform Pragmatic S-curve analysis, indicators and recommendations for every stage of the S-curve.


2. Working in teams on:

-express MPV discovery for a specific product,

-selecting two MPVs of the product,

-performing express S-curve analysis of those MPVs and determining to what stage of the S -curve the product belongs,

-using the system of indicators of S-curve stages the team will determine the type of innovation that the product needs,

-using the system of recommendation, the team will develop a tactical, innovation agenda for the product/technology development.

10:25-10:50

PARTNER HONOROWY

PARTNERZY

PARTNERZY MERYTORYCZNI

PARTNERZY MEDIALNI

10:50-11:10

11:10-11:30

11:30-11:55

11:55-12:25

12:25 - 12:50

12:50-13:15

13:15-14:00

Conference gallery

PARTNERZY:

ul. Heleny Szafran 6
60-693 Poznań
NIP: 972-124-23-01
REGON: 302312600

Przemysław Ozga

redaktor naczelny

Kamil Matlak

Brand Manager

Alicja Szymańska

Project Manager
Event Manager

ORGANIZATOR:

BIORĘ UDZIAŁ

Clear Value for
Your Target Customer

CONFERENCE MEET 2019

20-23 July 2019 - Los Angeles CA

Hurry up, the number of members is limited!

Hours
Minutes
Seconds