Zwiększenie efektywności firmy
poprzez wdrożenie komponowalnego ERP
IFS Cloud

WEBINARIUM ONLINE

Dowiedz się więcej
ZAPISZ SIĘ

31 marca
godz. 10:00

Przedsiębiorstwa w celu zwiększenia konkurencyjności i szybszego dostosowania się do zmieniających warunków rynkowych potrzebują elastycznych rozwiązań ERP.
Systemy komponowalne oparte o IPaaS stają się rozwiązaniem zapewniającym przewagę konkurencyjną. IFS z nową platformą IFS Cloud zapewnia osiągnięcie tych celów.
Dodatkowo poprzez rozwój produktów IFS, np. w zakresie automatyzacji procesów, rozszerzonej rzeczywistości czy Internetu rzeczy znacząco zwiększamy efektywność firm.
Podczas webinaru zaprezentujemy nowe oblicze IFS.

O WYDARZENIU

Andrzej Wąs

O PRELEGENCIE

Wiesław Węcowski

O PRELEGENCIE

PRELEGENCI

Trendy

Trendy rynkowe dotyczące rozwoju ERP

Zastosowanie narzędzi do szacowania i zapewnienia korzyści z wdrożenia IFS (Business Value Assessment oraz Business Value Assurance)

Narzędzia

Przegląd innowacyjnych rozwiązań IFS

Definicja komponowalnego ERP na przykładzie IFS

ERP

Rozwiązania

O czym porozmawiamy podczas spotkania online?


NARZĘDZIA

ROZWIĄZANIA

Zastosowanie narzędzi do szacowania i zapewnienia korzyści z wdrożenia IFS (Business Value Assessment oraz Business Value Assurance)

Przegląd innowacyjnych rozwiązań IFS

BEZPŁATNIE

DOŁĄCZ DO WYDARZENIA

DOŁĄCZ DO WYDARZENIA

DOŁĄCZ DO WYDARZENIA

ul Heleny Szafran 6
60-693 Poznań
NIP: 972-124-23-01
REGON: 302312600

Przemysław Ozga

redaktor naczelny

Kamil Matlak
Brand Manager

Alicja Szymańska
Project Manager

ORGANIZATOR