Przygotuj swój zakład na transformację produkcji

Fabryka Przyszłości

13 czerwca 2023 r.

SPRAWDŹ
ZAREJESTRUJ SIĘ
Icon

Łódź | DoubleTree by Hilton ****

Icon
INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Konferencja dla pracowników, menedżerów i specjalistów firm produkcyjnych

- Want to be the First?

Subscribe!

Add a description of your offer

Spowolnienie gospodarcze stało się faktem.

Pamiętaj, to Ty i Twój zespół macie wpływ na tworzenie fabryki jutra.

Wzrost kosztów osobowych i produkcji sprawił, że europejskie, a w tym polskie produkty, stają się niekonkurencyjne na globalnym rynku.

Przemysław Ozga

redaktor naczelny Production Manager

Zobacz jak wyglądają nasze konferencje!

Icon
Icon
Icon

O KONFERENCJI

Twój rozwój, jako menedżera lub decydenta produkcji w aktualnych warunkach powinien opierać się o:

Dołącz do grona uczestników Fabryki Przyszłości i dowiedz się jak odpowiadasz za tworzenie kultury pracy mającej zwiększyć retencję talentów i przyciągnąć do fabryki jutra nowe pokolenia (Z i kolejne), o które konkurują wszystkie sektory gospodarki.

Przedstawimy przykłady dlaczego wysoka jakość produktu osiągana dużym kosztem, nie odpowiada już na potrzeby produkcji jutra. Ponadto, wskażemy jak szukać dróg uniknięcia luk kompetencyjnych oraz mądrych projektów inwestycyjnych w technologie, dzięki którym podniesiesz efektywność pracy swoich ludzi i zespołów.

Dni
Godzin
Minut
Sekund
 • szerszą strategię ewolucji kultury zarządzania - przejawiającą się w świadomości spraw związanych z władzą, etyką i wartościami,
 • likwidowanie barier komunikacji,
 • solarną strukturę,
 • stymulowanie kreatywności,
 • symetrię między autonomią a odpowiedzialnością Twoich ludzi i zespołów produkcyjnych,
 • niskokosztową adaptację procesów,
 • wykorzystanie każdej nadarzającej się ewentualności optymalizacyjnej,
 • odrzucenie autorytarnego modelu przywództwa.

Do wydarzenia pozostało

Usłyszysz jak dzięki konceptualizacji długoterminowych celów i otwartości na nowe idee, które płyną do Ciebie nierzadko od dołu w ramach tzw. odwróconej grawitacji organizacyjnej, możesz odmienić wydajność procesów produkcyjnych. Wszystko to w ramach przywództwa służebnego, gdzie kontrolę zastępuje perswazja i współuczestnictwo w podejmowanych decyzjach.

Podczas wydarzenia dowiesz się...

Jak brać na siebie odpowiedzialność za rozwój osobisty swoich pracowników w ramach idei fabryki jutra?


Których kompetencji powinieneś się oduczyć i gdzie w świecie cyfrowych bliźniaków znajduje się wartość na Gemba?


Jak zarządzać zmianą, gdy akcja rodzi reakcję i jakich elementów nie zmieniać w tak niepewnym dla produkcji momencie gospodarczym?


Jak w dobie informacji powinna wyglądać konwergencja technologii wspierających pracę menedżera produkcji i po co Tobie technologie przełomu?


Jak będą wyglądały fabryki jutra pod kątem zarządzania człowiekiem
i rozwojem jego ścieżki kariery?


Czy sztuczna inteligencja stanie się akceleratorem efektywności multidyscyplinarnych zespoły produkcyjnych?

IconIconIconIconIconIcon

PROGRAM KONFERENCJI

8:00 – 8:50

Rejestracja uczestników

IconIcon

8:50 - 9:00

Rozpoczęcie konferencji i przywitanie gości

Przemysław Ozga | Production Manager

SESJA: FABRYKA JUTRA

Nowoczesna fabryka, to nie tylko zaawansowana technologia, elastyczne procesy i zmotywowani ludzie. Stworzenie miejsca pracy, gdzie wszystkie te aspekty równoważą się wzajemnie było wyzwaniem, przed którym staneliśmy kilka lat temu. Nasze dążenia do tego, aby być miejscem konkurencyjnym, innowacyjnym, otwartym i zrównoważonym materializują się zgodnie z koncepcją Future of Work, gdzie tworzymy firmę w oparciu o trzy filary: Ludzie, Procesy i Technologia. W ewolucji ciągłego uczenia i doskonalenia jako coś co integruje i pozwala efektywnie wpływać na kierunek, który obraliśmy duża uwagę poświęcamy na przywództwo w dobie wielkich zmian i niestabilności otoczenia.Opowiemy Państwu o tym, co jako łódzka Fabryka Dell musieliśmy zmienić, z czego zrezygnować, a czego nauczyć się od nowa, odpowiadając na pytanie co kryje w sobie DNA naszej strategii, dzięki czemu dziś jesteśmy nie tylko nowoczesnym zakładem produkcyjnym, ale również staliśmy się fabryką przyszłości.

Justyna Robert-Zalewska, Sebastian Suchy | Dell Technologies

Jak Dell Technologies stworzył fabrykę przyszłości?

9:00 - 9:30

Icon

9:30 – 9:50

Jak zbudować fabrykę przyszłości w oparciu o platformę Infor.

Krzysztof Skowronek | IPCC

Icon

9:50 - 10:20

Optymalizacja kosztowa – angażowanie ludzi i zespołów do poszukiwania kreatywnych oszczędności w produkcji

Maciej Wiśniewski | SHARP

Icon

10:20 - 10:40

Quo Vadis IT, czyli opowieść o szansach, wyzwaniach i nadziejach związanych z oprogramowaniem dla firm produkcyjnych.

Grzegorz Wikierski | proALPHA Polska

Icon

10:40 – 11:10

Poprawa efektywności fabryki. Jak skutecznie zaangażować pracowników liniowych?

Maciej Jagiełło | Danone [Żywiec Zdrój]

Kamil Müller | Leantrix

Icon

11:10 – 11:30

Kantyna 4.0 - Jak optymalnie i oszczędnie organizować smaczne posiłki pracownicze.

Michał Sosiński | SmartLunch

Icon

11:30 - 11:50

PRZERWA NA KAWĘ

Icon

SESJA: INDUSTRY 4.0.

11:50 : 12:10

Zarządzanie kompetencjami w fabryce przyszłości

Rafał Bernatek, EY Academy of Business

Icon

12:10 – 12:30

Icon

Będące platformą IIoT rozwiązanie ifm moneo łączy poziom technologii operacyjnej z poziomem technologii informatycznej. moneo pozwala realnie wdrożyć postulaty Industry 4.0 i aspekty Condition Based Maintenance w wielu kluczowych obszarach przemysłu produkcyjnego. Razem z moneo, digitalizacja może być szybka i prosta! Będące platformą IIoT rozwiązanie ifm moneo łączy poziom technologii operacyjnej z poziomem technologii informatycznej. moneo pozwala realnie wdrożyć postulaty Industry 4.0 i aspekty Condition Based Maintenance w wielu kluczowych obszarach przemysłu produkcyjnego. Razem z moneo, digitalizacja może być szybka i prosta!

Bartosz Dudziński | ifm electronic

moneo: platforma IIoT dla przemysłu i produkcji

12:30 – 13:00

Icon

Jakich elementów nie zmieniać w organizacji produkcyjnej w tak niepewnym dla produkcji momencie gospodarczym?
Kto powinien być ambasadorem zmian, jak skutecznie prowadzić projekty transformacyjne, aby realizować bieżące KPI i OEE?

Marcin Wojcieszek | Lamintex

Jak zarządzać zmianą, gdy akcja rodzi reakcję?

13:00 – 13:20

Wykorzystanie analiz predykcyjnych i sztucznej inteligencji w przedsiębiorstwie produkcyjnym – przykłady użycia

Filip Krzystanek, Predictive Solutions

Icon

Wystąpienie skupi się na praktycznych przykładach zastosowania nowoczesnych analiz predykcyjnych w firmach produkcyjnych. Przykłady zilustrują jak za pomocą analiz big data ograniczyć koszty produkcji oraz odciążyć kluczowe zasoby ludzkie.

13:20 – 13:40

Wydajna i opłacalna automatyzacja Twoich procesów produkcyjnych

Marek Falkowski, Mateusz Chrzanowski | ASBIS Robotic Solutions

Icon

13:40 - 14:00

PRZERWA NA KAWĘ

Icon

SESJA: KULTURA ORGANIZACYJNA

14:00 – 14:20

Manager 4.0 – kompetencje liderów przyszłości

Tomasz Bereźnicki | DPC Polska

Icon

Rola menedżera (lidera) w ostatniej dekadzie przeszła znaczącą metamorfozę. Postęp technologiczny, automatyzacja oraz digitalizacja procesów nie tylko produkcyjnych, ale także decyzyjnych, spowodowała potrzebę budowania nowych, ważnych kompetencji pozwalających na efektywne zarządzanie podległym obszarem. Podobnie dzieje się w sferze zarządzania pracownikami: nowe pokolenia mają inne oczekiwania w kwestii budowania przynależności, atmosfery i rozwoju osobistego. Wystąpienie to będzie refleksją i inspiracją w jakie obszary rozwoju inwestować, aby być skutecznym i efektywnym menedżerem.

14:20 – 14:40

Motywacja 4.0 – skuteczne sposoby motywacji pracowników w fabryce przyszłości.

Michał Eryk Południok, WinWinBalance

Icon

Wystąpienie poświęcone będzie zagadnieniom związanym z wykorzystaniem technologii w zakresie motywowania pracowników produkcji. Przedstawione zostaną konkretne przykłady oparte na innowacyjnych rozwiązaniach, jakie można wdrożyć w firmie, aby skutecznie motywować pracowników do wyższej wydajności i lepszych wyników.

Podczas prelekcji poruszone zostaną również kwestie takie jak: jak wykorzystać technologię do monitorowania wydajności oraz jakie są najskuteczniejsze strategie motywacyjne w dobie Industry 4.0

14:40 – 15:00

Których kompetencji powinieneś się oduczyć (kompetencje przyszłości w kontekście wyzwań dnia dzisiejszego) i gdzie w świecie cyfrowych bliźniaków, oceanu danych i informacji znajduje się wartość na Gemba?

Dariusz Demecki | Signify (Philips Lighting)

Icon

15:00 - 15:40

LUNCH + NETWORKING

Icon

15:40 – 16:10

[DEBATA] Kultura Ciągłego Doskonalenia (Lean, Kaizen), a cyfrowa transformacja fabryki (Industry 4.0, 5G, Big Data).

Icon

„Bez rzetelnych danych każda decyzja opiera się jedynie na subiektywnej opinii” - pisał w swojej książce Masaaki Imai, twórca globalnego Instytutu Kaizen. Ciągłe doskonalenie jest więc mieszanką obiektywnych informacji i subiektywnego spojrzenia na problem (np. strat - muda) i potencjalnych udoskonaleń. Sukces jest niebezpiecznym miejscem, przez które możemy zgubić ostrość widzenia rzeczy takimi, jakimi są i jakimi być powinny - potrzebny jest więc dopływ zimnej wody – faktów, mierzalnych wskaźników i miernika naszej niekompetencji, dostarczanych przez konkurencję ale także przez coraz doskonalsze technologie cyfrowe (big-data, 5G) czy głośną ostatnio sztuczną inteligencję. Jakie funkcje technologii cyfrowych wspierają filozofię Lean, drogę samodoskonalenia, aby podobnie jak Toyota nie tworzyć produktów, ale lepszych ludzi a przez to lepsze organizacje produkcyjne. Czy szybki rozwój technologii oznacza szybki rozwój człowieka, efektywniejszą pracę i mądrą negację zastanego porządku w drodze ku służebnemu przywództwu? Kaizen jest stanem paraliżu w nieustannym rozwoju, w heraklitejskim ruchu samorozwoju i tym samym wzrostu organizacji. Filozofia ta zawiera pierwiastek zbliżony do ewolucji wszystkich technologii - zna tylko jeden kierunek – w górę.

 • Jakie wspólne pola i dysonanse pojawiają się przy łączeniu kultury ciągłego doskonalenia i Data-driven Company?
 • Jak wykorzystanie właściwej komunikacji i danych (big-data, 5G) stymulują kreatywność pracowników i zachęcają do łamania status-quo w fabryce?
 • Czy filozofia Lean będzie miała zastosowanie w wypadku rozwoju algorytmów optymalizujących procesy szybciej niż człowiek?
 • W jaki sposób technologie ułatwiają poszukiwanie strat, eliminacje kosztów, doskonalenie procesów i szukanie strumienia wartość w fabryce?

Przemysław Ozga | Production Manager

Grzegorz Wikierski | proALPHA Polska

Grzegorz Klimczyk | Orange Polska

Mariusz Bednarek | Instytut Industry 4.0

16:10 – 16:40

Budowa multidyscyplinarnego zespołu w kontekście wyzwań ostatnich miesięcy i fabryki.

Artur Kluba, Krzysztof Gablankowski | ZF Automotive Systems Poland

Icon

Prelekcja będzie nawiązywała do budowania zespołu podczas wdrażania Industry 4.0 w fabrykach ZF.

16:40 – 17:10

Sztuczna inteligencja na 100 metrowej linii produkcyjnej - jak big data usprawnia decyzyjność operatorów. [Case Study]

Arkadiusz Chrzanowski | Eldisy Polska

Icon

1.Kto jest kluczowym zasobem organizacji? Jak jest wykorzystany ten zasób? Czy nie jest przeciążony?

2.Jak można wspierać kluczowe zasoby? Szkolenia i nadzór. Skuteczność klasycznych metod zarządzania produkcją

3.W czym może pomóc automatyzacja i robotyzacja procesów?

4.Sztuczna Inteligencja i Big Data- Wsparcie wiedzy i decyzyjności operatorów

17:10 – 17:40

Lean Management jako spotkanie z wartością na linii - szukaniem usprawnień w wydajności i budowanie kultury łamania status-quo.

Bartłomiej Zieliński | Porta KMI Poland

Icon

17:40

WRĘCZENIE NAGRÓD

ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

Icon
ODBIERZ BILET

Agenda godzinowa wkrótce

Jak zarządzać zmianą, gdy akcja rodzi reakcję

Marcin Wojcieszek | Lamintex

IconIcon

Jakich elementów nie zmieniać w organizacji produkcyjnej w tak niepewnym dla produkcji momencie gospodarczym? Kto powinien być ambasadorem zmian, jak skutecznie prowadzić projekty transformacyjne, aby realizować bieżące KPI i OEE?

Program konferencji

Clear Value for Your Target Customer

A supporting statement for your value proposition to encourage

customers to complete your CTA

Zobacz jakie tematy na Ciebie czekają

GET TICKET

09:00 am - 05:00 pm

The Best Annual Event

New York

Add a description of your offer and key benefits.

What it is and how it helps your customer.

08:00 am - 07:00 pm

The Best Annual Event

Brooklyn

Add a description of your offer and key benefits.

What it is and how it helps your customer.

GET TICKET
IconIconIconIcon

Add a description of your offer and key benefits.

What it is and how it helps your customer.

GET TICKET

Brooklyn

Icon

The Best Annual Event

08:00 am - 07:00 pm

Icon

Add a description of your offer and key benefits.

What it is and how it helps your customer.

GET TICKET

Brooklyn

Icon

The Best Annual Event

08:00 am - 07:00 pm

Icon

PRELEGENCI

dyrektor Działu Personalnego

ZF Automotive Systems Poland

Icon

Artur Kluba

Dyrektor Zakładu Elektroniki

ZF Automotive Systems Poland

Icon

Krzysztof Gablankowski

Maciej Wiśniewski

Production Manager

Sharp Consumer Electronics Poland

Icon Icon Icon

Bartłomiej Zieliński

dyrektor zakładu

Porta KMI Poland

Icon Icon Icon
Icon Icon

Dyrektor Zakładu

Lamintex

Marcin Wojcieszek

Dariusz Demecki

Manufacturing Manager

Signify
(Philips Lighting)

Icon Icon

Arkadiusz Chrzanowski

dyrektor produkcji

Eldisy Polska

Icon Icon

Maciej Jagiełło

kierownik produkcji

Danone | Żywiec Zdrój

Icon Icon

Michał Eryk Południok

CEO

WinWinBalance

Icon Icon

Bartosz Dudziński

Inżynier Projektów, AS-i, RFID, IO-Link


Icon
ifm electronic
Icon

Justyna Robert-Zalewska

Sebastian Suchy

Manufacturing Engineering Senior Manager

Dell Technologies

Engineering Director

Dell Technologies

Icon Icon Icon Icon Icon

Head of Sales

proALPHA Polska

Icon

Grzegorz Wikierski

Mateusz Chrzanowski

Key Account Manager

ASBIS Robotic Solutions

Icon IconIcon

Marek Falkowski

Business Development Manager

ASBIS Robotic Solutions

Icon Icon
Icon

Head of Marketing

SmartLunch

Michał Sosiński

Icon

Krzysztof Skowronek

Konsultant biznesowy

iPCC

Icon Icon

Filip Krzystanek

Menedżer, analityczne rozwiązania biznesowe

Predictive Solutions

Icon Icon

Kamil Müller

COO e-TWI System

Leantrix

Icon Icon

Grzegorz Klimczyk

Dyrektor Sprzedaży
M2M & IoT

Orange Polska

Icon Icon

Tomasz Bereźnicki

CEO

DPC Polska

Icon Icon

Mariusz Bednarek

prezes

Instytutu Industry 4.0


Icon Icon

Rafał Bernatek

Consultant, Business Advisory, Lean - Performance Improvement
Ernst & Young

Icon Icon

Production 4.0.

28 marca 2023 - Poznań

Konferencja objęta jest limitem uczestników.
Zagwarantuj sobie miejsce i wypełnij formularz już teraz!

BILET NORMALNY

500 zł

 • udział w konferencji
 • drukowany imienny identyfikator
 • certyfikat uczestnictwa w konferencji
 • informator konferencyjny
 • najnowsze wydanie czasopisma Production Manager
 • miesięczny dostęp do aplikacji mobilnej Production Manager
 • materiały marketingowe partnerów konferencji
 • dostęp do materiałów zaprezentowanych
  na konferencji
 • wstęp do strefy wystawienniczej
 • bufet konferencyjny (2 przerwy na kawę i darmowy lunch)
 • specjalna zniżka na zakup rocznej prenumeraty Production Manager
Kup bilet

Sprawdź możliwości uczestnictwa:

STANDARD

Jeśli jesteś dostawcą produktów, usług i/lub rozwiązań dla firm z sektora produkcji, Twoja cena za uczestnictwo wynosi 3000 zł netto
(mianem dostawców są określane wszystkie firmy, które świadczą płatne usługi lub sprzedają swoje produkty i rozwiązania firmom z sektora produkcji).

netto

UWAGA!

Icon
Icon
Icon

Dlaczego warto uczestniczyć?

Subskrypcja online

20 i 30 minutowe prezentacje

Networking 365

W ramach zakupionego biletu otrzymasz specjalny trzymiesięczny dostęp do aktualnych oraz archiwalnych wydań czasopisma „Production Manager” oraz zbioru edukacyjnych treści, takich jak audiobooki oraz wydania specjalne.

Eksperci wykorzystują każdą minutę na przekazanie swoich doświadczeń zarządczych
i rynkowych tendencji. Prezentujemy konkretne przykłady, które przełożysz
na własną organizację i środowisko produkcyjne.

Podczas konferencji nawiążesz kontakty biznesowe i skorzystasz ze specjalnych promocji na stoiskach Partnerów.
Podejdź, porozmawiaj - nigdy nie wiadomo, jaki potencjał drzemie w naszej sieci kontaktów.

Skupiamy się na wiedzy, którą wykorzystasz w praktyce, dlatego nie kieruj się samym tematem. Nasi prelegenci zwracają uwagę na jakość wystąpień, bo zależy im na Twoim czasie.

Maksimum prezentacji merytorycznych

Want to be the First?

Clear Value for Your Target Customer

A supporting statement for your value proposition

to encourage customers to complete your CTA

PARTNERZY MERYTORYCZNI

PARTNERZY

PARTNERZY MEDIALNI

13 czerwca 2023 - Łódź

Konferencja objęta jest limitem uczestników

Bilet możesz zakupić poprzez STRONĘ WYDARZENIA w kilku krokach:

Wypełnij formularz i wciśnij przycisk KUP BILET

Zostaniesz przekierowany do strony zakupowej gdzie dokonasz zamówienia (możesz wybrać ilość biletów, uzupełnić dane do faktury).

Każde zgłoszenie jest weryfikowane przez organizatorów. Po zaakceptowaniu Twojego zgłoszenia przez organizatora dostaniesz e-mail z informacją o dalszym postępowaniu, będziesz mógł dokończyć zamówienie i przejść do płatności (płatności on-line, przelew tradycyjny).

Po zrealizowaniu płatności otrzymasz potwierdzenie zamówienia, fakturę, bilet oraz informacje organizacyjne wysłane na podany przy rejestracji adres e-mail.

Icon

FORMULARZ

IconIconIcon

Sprawdź jak dojechać

MIEJSCE KONFERENCJI

DoubleTree by Hilton Hotel Łódź

Łąkowa 29
90-554 Łódź

ul. Heleny Szafran 6
60-693 Poznań
NIP: 972-124-23-01
REGON: 302312600

ORGANIZATOR:

SZYBKI KONTAKT

Szymon Drobina

Project Manager

Kontakt z partnerami biznesowymi


szymon.drobina@production-manager.pl


+48 533 529 211

Kamil Matlak

Brand Manager

Kontakt z partnerami biznesowymi


kamil.matlak@production-manager.pl


+48 536 204 070

Alicja Szymańska

Project Manager

Koordynator konferencji,
sprawy organizacyjne


alicja.szymanska@production-manager.pl


+48 730 347 185

KWESTIE ORGANIZACYJNE

SPRZEDAŻ I REKLAMA

Przemysław Ozga

redaktor naczelny

Współpraca merytoryczna


przemyslaw.ozga@production-manager.pl


+48 536 204 060

WSPÓŁPRACA MERYTORYCZNA

+48 730 347 185

info@production-manager.pl

© MPF sp. z o.o. 2022